Hysteroskop.cz
Hysteroskop.cz

Není cílem výkon provést ale provést ho správně ...Ambulantní hysteroskopie zmenšuje zátěž pacientek i náklady zdravotních pojišťoven.


HysteroskopieHysteroskopie (anglicky "hysteroscopy") je operační výkon, který gynekologovi umožňuje podívat se dovnitř dělohy (řecky "hystera") pomocí tenkého trubičce podobnému nástroji, který se jmenuje hysteroskop. Hysteroskopie se řadí mezi endoskopické výkony, to znamená, že umožňuje nahlédnout do tělní dutiny. Hysteroskopie může být použita buď k diagnostikování stavu a současně i k léčbě.Hysteroskopie - individuální výkon


Každý hysteroskopický výkon je jedinečný a důvody k jeho provedení, přínos i rizika je třeba konzultovat s lékařem, který ho bude provádět, zcela individuálně. Přestože se jedná o výkon zcela běžný a rutinní, jeho provedení a zejména pak pokud je prováděn ambulantně, by mělo být pod dohledem lékaře, který je v tomto postupu dobře edukován. Ptejte se proto svého lékaře, kolik takovýchto výkonů provedl a kolikaletá je jeho zkušenost s hysteroskopií.


Hysteroskopie a její alternativyNa rozdíl od dříve prováděného diagnostického a léčebného výkonu - dilatace a kyretáže - při kterém bylo třeba rozšířit hrdlo - vstup do dělohy - a poté byl obsah děložní dutiny naslepo vyškrábán - hysteroskopie gynekologovi umožňuje vizuálně posoudit vnitřek dělohy a určit příčinu základního onemocnění. Z tohoto důvodu může být hysteroskopie doporučena místo kyretáže jako léčba abnormálního krvácení nebo jiné poruchy dělohy, včetně odstranění malých myomů a polypů. Po hysteroskopii zůstane děloha zachována a v mnoha případech tak může být žádoucí alternativou k hysterektomii (chirurgické odstranění dělohy) při léčbě abnormálního krvácení.
Je důležité si uvědomit, že každý jedinec je jiný a indikace a výsledek každé operace závisí na zdravotním stavu pacienta.


Blíže o hysteroskopiiHysteroskopie je chirurgický zákrok, při kterém gynekolog používá tenký nástroj který je připojen na zdroj osvětlení a přes kameru je obraz z nejvzdálenějšího konce nástroje přenášen na obrazovku monitoru. Tento konec se zavádí pochvou do dělohy. Je tak určen k diagnostice a léčbě mnoha onemocnění dělohy, včetně abnormálního krvácení. Zobrazení děložní dutiny na monitoru umožňuje gynekologovi správně zavést nástroje do dutiny děložní. Podle rozsahu výkonu hovoříme o dvou typech hysteroskopie. Diagnostická hysteroskopie se dovolí pouze zkoumat vnitřek dělohy, zda je normální nebo abnormální. Operativní hysteroskopie se provádí k léčbě onemocnění poté, co byla diagnostikována. Operativní metoda zahrnuje vložení malých nástrojů, skrz obal pokrývající hysteroskop k tomu, aby gynekolog mohl provést celou řadu léčebných procedur. Diagnostická a operativní hysteroskopie může být provedena společně nebo jako samostatný výkon, v závislosti na předoperační konzultaci s pacientkou, povaze nálezu, použitém znecitlivění a zdravotním stavu pacienta.Bolest při hysteroskopii


Podle konkrétní situace může být hysteroskopie prováděna bez anestézie, v místním znecitlivění nebo v celkové anestézii. Gynekolog by měl s každou pacientkou probrat tyto možnosti individuálně.
Při hysteroskopii gyneolog nedělá řádný řez do tkáně. Někdy je třeba mírně rozšířit děložní hrdlo, což je vnímáno jako tlak v podbřišku. Pro diagnostický hysteroskop postačí rozšíření přibližně na tři až čtyři mm v průměru, operativní hysteroskop je širší, přibližně osm až 10 mm v průměru, aby umožnil vložení chirurgických nástrojů, jako jsou malé nůžky, kleště nebo laser. Aby bylo vnitřek dělohy prohlédnout, je třeba dutinu mírně rozepnout a to buď oxidem uhličitým nebo tekutinou jako je nejčastěji fyziologický roztok. Tekutina je do dělohy vháněna rovněž hysteroskopem.
V závislosti na druhu výkonu, může trvat hysteroskopie dvě až pět minuta ale taká až 30 minut při rozsáhlých výkonech uvnitř dělohy. Nicméně, diagnostická hysteroskopie, zvláště v rukách zkušeného odborníka je výkon velmi krátký. Jeho délka a náročnost pro pacientku se za takových podmínek dá srovnat s nekomplikovaným zavedením nitroděložního tělíska.Hysteroskopie s laparoskopií


V některých případech může lékař rozhodnout o provedení hysteroskopie s jiným výkonem a to s laparoskopií. Stejně jako hysteroskop je laparoskop dlouhá, pevná trubka, která je připojena k malé video kameře, monitoru a zdroji světla. Na rozdíl od hysteroskopie, který je vložen vaginálně přes děložní čípek, je laparoskop zaveden přes malý řez v pupku pacienta do břišní dutiny. Pomocí laparoskopie, je gynekolog schopen získat navíc pohled na dělohu zvenčí, a vyšetřit i vaječníky a vejcovody. Provedení laparoskopie ve spojení s hysteroskopií umožňuje chirurgovi k léčbu různých onemocnění, která přesahují samotnou děložní dutinu a která ovlivňují reprodukčního zdraví ženy, jako je endometrióza, srůsty, nebo myomy. Přestože laparoskopie vyžaduje pouze malé řezy na břiše, je podstatně větším chirurgickým výkonem a nelze ji, na rozdíl od hysteroskopie, bezpečně provádět v ambulantních podmínkách. Vzhledem k tomu, že gynekolog nevidí děložní dutinu při hysteroskopii dokud není hysteroskop zaveden, může se jeho rozhodnutí o potřebném výkonu změnit po zjištění skutečného nálezu. Pokud je pacientka v celkové anestézii, nebývá problém změnit diagnostickou hysteroskopii na operativní nebo připojit laparoskopii. Ale v případě ambulantně prováděné diagnostické hysteroskopie je změna na operativní hysteroskopii závislá na rozsahu nálezu a zejména pak na zkušenosti gynekologa s těmito výkony. V této chvíli je nutno poznamenat, že hysteroskopie může být přerušena v jakékoliv fázi, pokud pacientka pociťuje bolest a přeje si výkon ukončit nebo pokud lékař nepovažuje další pokračování za bezpečné a adekvátní podmínkám, ve kterých výkon provádí.


Ambulantně nebo v nemocnici?


V naprosté většině případů se v Čechách hysteroskopie provádí při pobytu v nemocnici a v celkové anestézii. Několik pracovišť zajišťuje výkon v tzv. jednodenní péči, kdy pacientka přichází do nemocnice jako k hospitalizaci ale po provedení výkonu je propuštěna do domácí péče v průběhu 24 hodin. Jen dvě pracoviště v ČR v době publikace článku (leden 2011) provádí hysteroskopii na plně ambulantním principu v gynekologické ambulanci. Výhodou takovéto ambulantní hysteroskopie je minimální vytržení z životního rytmu při použití velmi tenkého hysteroskopu, provedení bez potřeby následné pracovní neschopnosti a také to, že výkon provádí lékař, který má s hysteroskopií bohaté zkušenosti, což činí výkon bezpečným. Navíc je výkon veden v rovině individuální péče. Pacientka může nález v děloze sama vidět, pokud si to přeje a snáze tak pochopit, co je třeba provést pro vyléčení. Pokud je provedena biopsie (odběr tkáně na vyšetření) jsou výsledky k dispozici do týdne a poté mohou být již konzultovány stálým ošetřujícím gynekologem.


Po hysteroskopii


Pacientky obvykle po výkonu cítí mírný tlak v podbřišku, který ale odezní ještě před opuštěním ordinace. Rovněž slabé krvácení, které nepřesahuje míru menstruačního krvácení ustane za den nebo dva po hysteroskopii. Gynekolog může předepsat slabá analgetika (léky proti bolesti), aby se zmírnily tyto nepříjemné pocity. Nebo je doporučit užít ještě před výkonem a tím zajistit trvání jejich účinku již v průběhu hysteroskopie i po ní.
Po výkonu v nemocnici může většina pacientů obnovit normální činnost v práci nebo doma den po zákroku. Aby se minimalizovalo riziko zánětu nebo infekce, by se mělo vynechat koupání a používání tamponů jeden až tři dny. Pacientkám které podstoupili diagnostickou hysteroskopii je doporučeno, aby se vyhnuly pohlavnímu styku ještě jeden až dva dny po skončení krvácení. Po operativní hysteroskopii je pooperační režim prodloužen až na tři týdny, v závislosti na rozsahu a typu výkonu, který byl proveden.
Ačkoli komplikace jsou po hysteroskopii zřídkavé, pacientka by měla kontaktovat svého lékaře, pokud v průběhu několika hodin až dnů po výkonu nadměrně krvácí nebo pociťuje příznaky infekce, jako jsou těžké křeče, horečka, zimnice a podobně.


Hysteroskopie


Nebojte se konzultace s lékařemTento článek je určen pro základní laické seznámení s hysteroskopií a nemůže nahradit konzultaci s odborně vzdělaným kvalifikovaným gynekologem, který je obeznámen s konkrétním nálezem. Pokud po přečtení článku vznikají další otázky, je třeba je konzultovat s odborníkem, který hysteroskopie provádí.